Uppryckandet svarar på ett löfte! (del 2)

LÖFTET: "I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. " Joh.14:2-3

Kan det vara så att man INTE ska tolka ovanstående verser så bokstavligt utan snarare utifrån resten av Joh. 14.

Som jag redan skrev förra gången är kontexten väldigt viktigt för hur man ska förstå texten. Jag har också försökt förklara varför Joh.14:1-3 direkt ansluter till stycket Joh. 13: 33-38. Röda tråden är att Jesus ska gå bort ifrån dem, men det är trots allt positivt för han ska bereda plats åt dem i Faderhuset - där Fadern är - och därefter hämta dem till sig. Saknaden kommer i slutändan leda till att de får vara hos Herren.

Ska resten av Johannes 4 avgöra hur man ska läsa verserna 2 och 3?
Frågan jag fick om inte resten av kapitlet 14 gör att vi behöver förstå verserna 2-3 annorlunda för att de ska ansluta till vers 4 och följande, har jag nu studerat närmare. 

Det är uppenbart att Jesus ändrar sitt bokstavliga språk från och med vers 4 i symbolspråk när han klart och tydligt säger att han själv är vägen (till Fadern). Jesus är så klart ingen bokstavlig väg! Däremot for Jesus till himlen i bokstavlig mening!
Jesus klargör själv hur man ska förstå detta när han klargör att Fadern är i Jesus och Jesusu i Fadern (10). Det är utifrån denna förbindelse med Fadern att Jesus arbetat i denna värld och Jesus lovar att också lärjungarna kommer få göra så genom tron på Jesus (12).

Som jag redan skrev borttar inte denna undervisning sanningen om Jesu himmelsfärd för Jesus upprepar just detta i vers 12b: "Och större än så ska han (den som tror på Jesus) göra, för jag går till Fadern! (precis som han skrev i 13:33, 36! Lägg märke till att Jesus också i 13:34 direkt fokuserar på det nya budet att älska varandra! Fokusera inte på att jag är borta utan på att älska varandra under tiden jag är borta, är Jesu budskap. Och så upprepas detta i Kap.14 där hans löfte i vers 2 och 3 på nytt leder till att de ska lägga fokus på att leva i tro på Jesus. Vers 18 ansluter till detta när Jesus säger "Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid  och världen ser mig inte längre." Jesus förnekar inte att han verkligen ska fara upp till Fadern men lovar att komma till dem.
I detta fall ska detta dock tolkas symboliskt, något som framgår av vers 23: "Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom." Vi som har facit vet att detta händer genom Guds Ande som alla ska få som tror på Jesus (Ef.1:13). Detta blir också tydligt från vers 26 som talar om Anden som Fadern ska skicka i Jesu namn. Återigen säger Jesus att han går till Fadern och ska komma igen och att de ska vara glada för det. (28) Versen upprepar ju att Jesus ska komma tillbaka också!

Samtalet fortsätter i kapitlen 15 och 16. Jesus reagerar i kap. 16 på deras undran om vad han menade… "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. 21 När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. 22 Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er."
Tiden då de troende ska vara i världen utan att Jesus är med i fysisk mening jämförs här med en kvinna som snart ska föda ett barn. Perioden kommer att vara en tid som är kantad av möda, smärta, förföljelse jämförbart med kvinnans födslosmärtor. Hon skriker ut av smärta men plötsligt är barnet där och smärtan vänds i glädje. På samma sätt kommer de troende från denna smärtans tid ryckas bort till Jesus och Jesus säger om detta : "Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er." (22)


Sammanfattningsvis kan man därför urskilja tre faser:

  1. Jesus berättar om sin himmelsfärd men ger samtidigt löftet att komma tillbaka för att hämta dem till sig. (14:2-3, 16:22)
  2. Efter Jesus himmelsfärd kommer Jesus till dem genom den Helige Ande (Apg.2) och under denna tid ska de vittna om Jesus även om perioden också är en svår tid då de ska räkna med förföljelse för Jesu namn skull. (perioden har varat i nästan i 2000 år nu!)
  3. Plötsligt ska de ryckas bort och få vara tillsammans med Jesus (Joh. 16:22, 1 Tess 4:17) som svar på Jesu löfte (Joh.14:3)