Recension av filmen "A thief in the night" - "En tjuv om natten"

För några veckor sedan såg jag på nytt på den mycket omtalade filmen "En tjuv om natten", en film som kom ut på 70-talet. Filmen handlar om det så kallade "uppryckandet", det plötsliga försvinnandet av de troende från jorden. Filmen är den första i en serie på fyra. Även de följande tre filmerna tittade jag på.

Några funderingar om filmen:

1) Filmskaparna ansåg troligen och hoppades att budskapet om uppryckandet i filmformat skulle kunna leda till att människor skulle omvända sig till Gud. För många frikyrkotonåringar har det dock varit ett slags skräckbudskap som för en del ledde till mardrömmar. Utomstående tycker nog att det är ett löjligt budskap. Hur kan man tro på något sånt?

Själv anser jag att alla budskap som är riktade till församlingen (bl.a. det om uppryckandet) inte hör hemma i budskap som riktar sig till utomstående. Tankarna om uppryckandet förmedlas av Paulus i ett brev till nykristna som hade kommit till tro på Jesus och visste om att han skulle komma tillbaka. Paulus uppmanar dem att uppmuntra och trösta varandra med detta budskap! 
Som vi borde förstå skulle icke-troende inte alls bli uppmuntrade av att höra detta budskap, så varför ska detta visas för dem? Man ska inte alls göra det, enligt min uppfattning! Reaktionen blir snarare negativ precis såsom den också blir negativ när kristna talar med utomstående om homosexualitet utifrån ett kristet perspektiv.  

Hur gör Paulus egentligen själv? I Apostlagärningarna 17 berättar Lukas om att Paulus står på Areopagen (en slags klippa) från vilken han riktar sig till den atenska publiken. Lägg märke till att Paulus utelämnar alla de ämnen som är relevanta för troende och som han tar upp i sina brev och endast förkunnar evangeliet för dem. Det är helt i linje med det han själv skrivit i sitt första brev till församlingen i Korint. Han säger där att kristen undervisning inte kan förstås av utomstående, kapitel 2 därför att man behöver vara pånyttfödd för att kunna bedöma kristen undervisning. Därför blir den snarare kontraproduktiv om den vänder sig till icke-troende! Det enda som en utomstående behöver få vetskap om är just evangeliets budskap! Om han tar emot detta budskap och föds på nytt då blir han automatiskt sugen på att få veta mer. Detta fungerar på samma sätt som i det naturliga livet. Ett budskap om "uppryckandet" i filmformat tycker jag därför är olämpligt. Utomstående kan inte ta emot det budskap som tröst innan man kommit till tro!

2) Det som framgick från filmen var att de flesta som lämnades kvar omedelbart blev till en ny grupp kristna som försöker överbevisa de som inte per direkten insett sitt misstag. Jag tror inte alls att detta kommer att hända. De som medvetet avvisat Gud innan, omvänder sig heller inte efter uppryckandet! Filmen kommunicerar tanken att man får en slags andra chans även om man då riskerar att bli dödad av antikrists maktsfär som i filmen utgörs av "Unite". Enligt min förståelse stämmer detta inte alls med det Bibeln säger om detta.

Filmen "Left Behind" från 2014 är en riktig spelfilm som tagit detta försvinnande av flera personer som huvudmotiv. Det slog mig när jag såg denna film att kvinnorna i huvudrollerna inte alls var mottagliga för trons budskap. Det var de inte före händelsen, men heller inte efter försvinnandet och det är precis såsom jag tror att det kommer att bli. Vad som troligen kommer att hända därefter enligt Bibeln återkommer jag till i ett framtida inlägg.

3) Filmen "En tjuv om natten" skapar också förvirring. Flera bibelverser som citeras från Matt.24 tror jag inte alls syftar på församlingens uppryckande. Jag tänker bl.a. på vers 41: "Två kvinnor ska mala mjöl tillsammans på en handkvarn; den ena tas med, den andra lämnas kvar." Också det utgör därför en orsak att jag inte är så positiv över denna film längre.

Kommentera gärna!  

--------------------
Filmen "A thief in the night" kan ses här (på engelska) Den finns också att se på newfaithnetwork.com (du kan anmäla dig och se den under gratisperioden på två veckor)
Filmen "Left Behind" kan ses här (på engelska)