Varför jag börjar skriva om Jesu återkomst och det som hör ihop med det.

En utländsk bekant till mig bad mig häromdan att kolla på New Faith Networks utbud av filmmaterial och undrade om det går hem hos den kristna publiken i Sverige. Ärligt sagt så känner jag mig totalt okunnig att uttala mig om detta men jag valde att ändå acceptera erbjudandet att kolla gratis under 14 dagar. Jag såg bland annat att den mycket omtalade klassiskern "A Thief in the Night" (En tjuv om natten) fanns med. Den bestämde jag mig att titta på först.
Jag minns att jag såg den någon gång under andra halvan på sjuttiotalet men minns inte riktigt vad jag tyckte då. Filmen och dess tema blev startpunkten för mitt skrivande.

Det är just detta om framtiden som jag vill fokusera på i den här bloggen. Det är ju det området som man pratar om alldeles för sällan anser jag och om det predikas om det i kyrkorna så håller man sig till den absoluta kärnan nämligen att Jesus ska komma tillbaka. Självklart är just det det viktigaste och en viktig orsak till att glädja sig, men Bibeln uttalar sig väldigt mycket mer detaljrikt än så. Om nu Bibeln gör det, ska vi då utelämna detaljerna därför att de inte utgör kärnan? Jag tror inte det, inte minst då allt detta verkar vara otroligt nära inpå oss!

Många kanske vill invända att evangelisation är allt som behövs i denna tid. Och visst är det viktigt att ha denna drivkraft inom sig att ständigt vara beredd att berätta för andra varför man tror, men om enbart detta skulle vara viktigt då kanske det hade räckt med bara en tiondel av Bibeln! Men Paulus såg annorlunda på detta. Han sa till ledarskapet för församlingen i Efesos att han inte undanhållit att förkunna för dem "hela Guds rådslut" (allt i Bibeln!) och sammanhanget klargör varför det verkligen var viktigt (Apg 20:27). Hela Skriften är ju nyttig till undervisning, skriver samma Paulus i sitt avskedsbrev ( 2 Tim3:16). Skulle det då vara mindre viktigt för oss som lever så mycket närmare Jesu återkomst? Snarare tvärtom!

När det gäller det som handlar om den så kallade eskatologin, som läran om de yttersta tingen kallas, så handlar mer än en kvart av Bibeln om just detta och förmedlar mängder med detaljer som vi aldrig hör om i predikningar. Därför vill jag framöver ta upp en del om detta. Det faktum att det finns skrivet i Bibeln måste ju betyda att Gud vill att vi får kunskap om detta, eller hur?

Självklart har jag en viss uppfattning om hur händelseförloppet i stora drag kommer att se ut, dock utan att därför känna mig tvärsäker. Jag uppskattar därför SAM-TAL om detta oavsett hur just din förståelse av eskatologin ser ut. Jag inser också att de som är anhängare till en viss ändtidsförståelse oftast har svårt att tänka utanför sin egen förståelseram. Men låt oss då utgå från att ställa ärliga frågor till varandra när vi upplever att den andre missat viktiga bitar. Min förståelse kallas för PRETRIB. Ifall du inte känner till den termen så kommer jag att förklara detta senare.

I nästa blogginlägg vill jag reflektera närmare om filmen jag nämnde och nyligen såg.